प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व २०७३-७४ वार्षिक कार्ययोजना प्रकाशन २०७३-०४-०१ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७३-७४ वार्षिक कार्ययोजना
आ.व २०७३ – ७४ को बार्षिक खरिद योजना प्रकाशन २०७३-०४-०१ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Barshik kharid yojana 73 74
आ.व. २०७३-७४ को जिल्ला दररेट जिल्ला दररेट, प्रकाशन २०७३-०४-०४ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Sankhuwasabha District Rate for F.Y 2073-74
बार्षिक कार्य तालिका २०७२/७३ जिल्ला परिषदका निर्णयहरु, प्रकाशन २०७२-०४-०५ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक कार्य तालिका २०७२/७३
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका सम्पूर्ण नीति, कार्यविधि, निर्देशिका प्रकाशन ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका सम्पूर्ण नीति, कार्यविधि, निर्देशिका
जिल्ला वस्तुगत विवरण २०७२ प्रकाशन ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला वस्तुगत विवरण २०७२
आ.व. २०७२-७३ का लागि जिल्ला दररेट जिल्ला दररेट, प्रकाशन २०७२-०५-०५ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ का लागि जिल्ला दररेट
जिल्ला विकास समिति, संखुवासभाको संगठन विकास अध्ययन तथा संगठन संरचना र कार्यविवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७० प्रकाशन ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति, संखुवासभाको संगठन विकास अध्ययन तथा संगठन संरचना र कार्यविवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७०
बार्षिक खरिद योजना आ.व. २०७२/७३ जिल्ला परिषदका निर्णयहरु, प्रकाशन २०७२-०४-०५ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक खरिद योजना आ.व. २०७२/७३
Skip to toolbar