जिल्ला परिषदका निर्णयहरु


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बार्षिक कार्य तालिका २०७२/७३ जिल्ला परिषदका निर्णयहरु, प्रकाशन २०७२-०४-०५ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक कार्य तालिका २०७२/७३
बार्षिक खरिद योजना आ.व. २०७२/७३ जिल्ला परिषदका निर्णयहरु, प्रकाशन २०७२-०४-०५ ICT विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक खरिद योजना आ.व. २०७२/७३
Skip to toolbar