सूचना तथा समाचारआवधिक जिल्ला विकास योजनाका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावनाको TOR

डाउनलोड गर्नका लागि तलको लिंकमा click गर्नुहोस Click here to download२४ औं जिल्ला विकास योजना आ.व. २०७३/०७४

२४ औं  जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४   यहाँ  प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ |Invitation for bids(Upgrading of Chainpur-Bahrabise Road)

Invitation for bids(Upgrading of Chainpur-Bahrabise Road)आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा सम्बन्धि परामर्श सेवाका लागि आशय पत्र

आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा सम्बन्धि परामर्श सेवाका लागि आशय पत्र ..जानकारीका लागि   यहाँ  click गर्नुहोसआ.व. २०७२/७३ का लागि जिल्ला दररेट

Click here to view जिल्ला  दररेट
आ.व. २०७०/७१ को MCPM नतिजा

सबै गाबिस उत्तीर्ण | MCPMSkip to toolbar