उमा श्रेष्ठ लिम्बु

पद : नायव सुब्बा

शाखा : प्रशासन

टेलिफोन : ९८४२१२१५१४

इमेल :

स्थायी ठेगाना : थेचम्बु - २, ताप्लेजुङ

कार्यकाल :


Skip to toolbar