निर्देशिका, कार्यविधि, विनियमवली

१) विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा दैवीप्रकोप बिशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७०

Click here to view

२) स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश २०७३
Click here to view

३) संखुवासभा जिल्लाको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम, सङ्ख्या, सिमाना तथा वडाको सिमानाको विवरण
Click here to view

Skip to toolbar